arapsaçına dönmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

işler çok karışıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rap-sa-çı-na dön-mek