aranmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arama işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Evden kaçan genç beş yıldır aranıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İsteklisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Ekranlarda aranan bir yüzdür kendisi."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Eksikliği duyulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi kendine bir şeyler aramak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Şart koşulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendisine eş veya sevgili aramak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Olumsuz, kötü davranışlarda bulunarak zor duruma düşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ran-mak