aranjman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzenleme. "(belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca arrangement

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzenleme. "(belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Öğretmenimize aranjman çiçek geldi."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ranj-man