aranılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arama işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Söz konusu olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-nıl-mak