aralamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki şey arasında açıklık oluşturmak, az açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Ev çok sıcak olunca kapıyı araladı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkilerin fazla dal ve çubuklarını kesmek, seyrekleştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-la-mak