aralıksız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan, kesintisiz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürekli, ara vermeden, kesintisiz

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Endişeli olduğunda aralıksız konuşurdu."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-lık-sız