aralık vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yeniden başlamak üzere bir işi kısa süre bırakmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

harfler veya satırlar arasında boşluk bırakmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-lık ver-mek