ne demek?

Araklayabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

arak-la-ya-bil-me