ne demek?

iki tarafı uzlaştırmak üzere araya girme dolayısıyla güç duruma düşmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

ara-da kal-mak