ne demek?

Arabeskçinin yaptığı iş

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ara-besk-çi-lik

Arabeskçi olma durumu