arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-ba-nın ön te-ker-le-ği ne-re-den ge-çer-se art te-ker-le-ği de ora-dan ge-çer