TDK Uyumlu Güncel Türkçe Sözlük

"Nedir Ara"

ç  ğ  ş  â  ı  î  ö  ü  û

arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer ne demek?


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-ba-nın ön te-ker-le-ği ne-re-den ge-çer-se art te-ker-le-ği de ora-dan ge-çer