araştırma geliştirme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ürünün veya bir çalışmanın etkisini, verimliliğini, geliştirilmesini sağlamak için uzmanlarca yapılan ayrıntılı araştırma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-raş-tır-ma ge-liş-tir-me