ne demek?

Araçsız olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

araç-sız-lık