ne demek?

Arşın ölçüsünde, arşın kadar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bezirgân kılıcın ucunda üç arşınlık yerinin suda paslanıp çürüdüğünü görmüş ve orayı kesmiş. Böylece on beş arşınlık kılıç üç arşın kalmış."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-şın-lık