ne demek?

Göğün dokuzuncu katı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça ʿarş + aʿlā"

Kullanımı;

"Öyle ki köyde şikâyet arşıâlâya bile çıksa gök kapıları kapanacaktır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-şı-âlâ