arıza ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aksama, aksaklık, bozulma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿāriża

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Engebe. "(deprem, rüzgâr, sel vb. iç ve dış etmenlerin etkisiyle oluşan yayla, ova, koyak, çukur, dağ vb. biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, engebelik, avarız)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar işaretlerinin ortak adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rı-za