arıtımevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rı-tı-me-vi
arıtımevi