ne demek?

Arıtıcı olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Her ayrı dilde, her ayrı tarih toplum aşamasında, her ayrı dil yapıtında arıtıcılığı yöneten etmenler, bu etmenlerin ağır basışı hep başka başkadır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

arı-tı-cı-lık

► arıtmacılık