arınmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Temizlenmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Katışıksız, arı duruma gelmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Rahatlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rın-mak