ne demek?

Bir şeyde herhangi bir ayıp veya kusur bulunmadığını bildirmek; tenzih etmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

arı-la-mak