ne demek?

herhangi bir tarım aletiyle fide veya fidan dikilecek arıklar açmak

Kullanımı;

"Ferit, beş gün sabahın altısından akşamın altısına kadar belinin, kollarının ağrısını duymadan Binnaz'ın önü sıra arık çekti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

arık çek-mek