arı kuşugiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfına giren bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rı ku-şu-gil-ler