aptallaşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elinde olmadan aptal bir duruma gelme ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ap-tal-la-şa-bil-mek