ne demek?

yara içinde irin oluşmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

apse yap-mak