appassionato ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşkun bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,müzik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca appassionato


Hecelenişi / Hecelemesi;
ap-pas-si-ona-to