aportta beklemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Köpek avını kovalamak üzere hazırda beklemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fırsat kollamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-port-ta bek-le-mek