apazlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Avuçlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemi apazlama rüzgârla gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yelken rüzgârla dolup şişmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-paz-la-mak