ne demek?

Alıp götürmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-i ağızlardanFiil

Kullanımı;

"Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni."

Hecelenişi / Hecelemesi;

apar-mak


Gizlice almak, alıp kaçmak

Tipi / Türü;

argo

Kullanımı;

"Sözü geçen para ehemmiyetsiz bir şeydi ve müdür muavini, onu çok ustalıkla aparmıştı."