ne demek?

Boksta bükük kolla aşağıdan yukarıya doğru çeneye atılan yumruk

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim spor

Kökeni;

"İngilizce uppercut"

Hecelenişi / Hecelemesi;

apar-kat