apandis ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

kelimesinin kökeni; Fransızca appendice


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-pan-dis