apışmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-pış-mak