ne demek?

► insan biçimci

Tipi / Türü;

sıfat felsefe

Kökeni;

"Fransızca anthropomorphiste"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ant-ro-po-mor-fi-st