antrepo ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"

kelimesinin kökeni; Fransızca entrepôt


Hecelenişi / Hecelemesi;
ant-re-po