antolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Seçki ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca anthologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-to-lo-jik