antlaşma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Yürürlüğe konulan milletlerarası antlaşma kanun hükmündedir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu durumu belirten belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "saldırmazlık antlaşması"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ant-laş-ma