antiviral ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Virüsün çoğalmasını engelleyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca antiviral


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-ti-vi-ral