ne demek?

Virüsün çoğalmasını engelleyen ve zararlı etkilerini önleyen (ilaç vb.)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat tıp

Kökeni;

"Fransızca antiviral"

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-ti-vi-ral