antiemperyalist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Emperyalizme karşı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca antiimpérialiste


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-ti-em-per-ya-list