antibakteriyel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakteri üremesini engelleyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca antibactériel


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-ti-bak-te-ri-yel