antarktik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güney Kutbu ile ilgili, Güney Kutbu yakınında olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,coğrafya"

kelimesinin kökeni; Fransızca antarctique


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-tark-tik