ne demek?

Kişiler, gruplar, kurumlar, öğreti veya ideolojiler arasında gizliden gizliye var olan çelişki veya karşıtlık durumu; antagonizma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca antagonisme"

Kullanımı;

"Bu ikilik, bu antagonizma nereden geliyordu?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-ta-go-ni-zm

Kemoterapi tedavisinde kullanılan bir ilacın başka bir ilacın etkilerini yok etmesi; antagonizma

Tipi / Türü;

tıp

Edebî ederlerde kurgu içinde ana karakterin karşısında muhalif olarak hareket eden karakter; antagonizma

Tipi / Türü;

edebiyat