ne demek?

Kelimelerin karşılıklarını ve anlamlarını ayrıntılı bir biçimde veren, özel adları da içine alan, alfabetik olarak hazırlanmış sözlük

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-sik-lo-pe-dik söz-lük