ansiklopedici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getiren veya toplayan kimse, ansiklopedist

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-sik-lo-pe-di-ci