anorganik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnorganik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca anorganique


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-nor-ga-nik