ne demek?

Anonim bir duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ano-nim-leş-mek