anonim ortaklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklık, anonim şirket

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-no-nim or-tak-lık