ne demek?

Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklık; anonim şirket

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ticaret

Hecelenişi / Hecelemesi;

ano-nim or-tak-lık