ne demek?

Anlayışsız duruma gelmek, anlayış göstermez olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-la-yış-sız-laş-mak