anlatmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgi vermek, izah etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

Örnek / Cümle; "Bugün öğretmen yerine dersi ben anlattım."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Nakletmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Torunlarına hikâye anlattı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lat-mak