ne demek?

Anlatılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-la-tıl-ma