ne demek?

Anlamsızlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-lam-sız-laş-tı-ra-bil-mek

Anlamsızlaştırmaya gücü yetmek