anlamsızlaşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamsızlaşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam-sız-la-şa-bil-mek